Velkomen til Ferske Smakar

Ferske Smakar vart stifta i 2011 av Gudrun Johanne Eikeland og Anette Hestad. Vi driv conditori-, cafè- og catering-verksemd i Førde.

Finn oss på Facebook

Kven er vi?

Ferske Smakar as består av Gudrun Johanne Eikeland –konditor, og Anette Hestad -konditor og bakar. Vi lagar kaker og konditorvarer etter ditt ynskje. Vi ynskjer at kunden skal få muligheit til å bestemme utsjåande og smakar i si eiga kake, og kjem gjerne med tips og idear undervegs. Ferske Smakar legg stor vekt på at produkta skal vere smakfulle og gode, samstundes som dei skal vere flotte å sjå på.